Training Programmes : Management, Leadership and Coaching

Training Programmes
Μαθήματα Ηγεσίας από το Hollywood

Code: C14HOLLYWOOD
Type: MMC Workshop
Category: Management, Leadership and Coaching
Hours: 14
Duration: 2 days, 14 hours
Location: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Language: Greek
Attendance: 6-25
Speaker: Dimitris Vintzilaios
 

Topics
 • O ρόλος του Ηγέτη
 • Όραμα & Αποστολή
 • Επικοινωνία και Αναπληροφόρηση
 • Δέσμευση στους στόχους
 • Παρακίνηση και Αναγνώριση
 • Support & Empowerment


Who Should Attend

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:

 • Διευθύνοντες συμβούλους
 • Γενικούς διευθυντές
 • Διευθυντές τμημάτων
 • Προϊστάμενους
 • Ομαδάρχες
 • Διευθυντές Έργων
 • Λειτουργούς οι οποίοι έχουν υπό την ευθύνη τους ομάδες διοικητικών λειτουργών ή άλλου προσωπικού


Purpose
Σε ένα συνεχώς και απρόβλεπτα μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον ο σύγχρονος manager έχει να αντιμετωπίσει πολύπλοκες καταστάσεις που για την επίλυση τους αναζητεί μια ισορροπία αντιφατικών, από πρώτη ματιά παραγόντων, όπως κέρδος και παροχή πρόσθετης αξίας υπηρεσιών, απόδοση στις καθημερινές λειτουργίες και προσοχή στην μακρόχρονη προοπτική, βελτίωση των υπαρχόντων διαδικασιών και αναζήτηση νέων που μπορούν να τις αντικαταστήσουν, σταθερότητα και ευελιξία, υπευθυνότητα για ατομικούς στόχους και δέσμευση στους γενικότερους στόχους της επιχείρησης ή των άλλων τμημάτων.
Ο σύγχρονος manager θα πρέπει να διοικεί και να ηγείται, θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της επιχείρησης για απόδοση και των απαιτήσεων των υφισταμένων του για ικανοποίηση. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την βιωματική δύναμη της αφήγησης του κινηματογράφου για να παρακινήσει, να εμπνεύσει και να μορφώσει στελέχη επιχειρήσεων, managers, επιχειρηματίες αυριανούς ηγέτες που θέλουν να εντρυφήσουν στην ουσία του ρόλου του ηγέτη. που θέλουν να εντρυφήσουν στην ουσία του ρόλου του ηγέτη. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να προετοιμάσει τους σημερινούς managers για τον νέο ρόλο τους σαν ηγέτες. Ο νέος αυτός ρόλος αναδύεται από την λεπτή ισορροπία στην εφαρμογή των επτά κρίσιμων πρακτικών που διαμορφώνουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των ατόμων, των ομάδων και ολόκληρου του οργανισμού. Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν την Επιχείρηση & Αλλαγή, το Οραμα &

Αποστολή, τους Στόχους & την Δέσμευση, την Επικοινωνία & Αναπληροφόρηση, την Παρακίνηση & Αναγνώριση, την Υποστήριξη & Ενδυνάμωση και την Ανάπτυξη Ομαδικού Πνεύματος.


Objectives

Οι στόχοι του προγράμματος παρουσιάζονται πιο κάτω:

 • Ο σύγχρονος manager μαθαίνει να επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων της επιχείρησης για απόδοση και των απαιτήσεων των υφισταμένων του για ικανοποίηση.
 • Μαθαίνει όχι μόνο να γνωρίζει τα δυνατά του σημεία και τις ανάγκες του για εξέλιξη, αλλά και αυτές των μελών της ομάδας του.
 • Η κατανόηση των διαφορών μεταξύ ατόμων επιτρέπει στην ομάδα του να λειτουργήσει αποτελεσματικά δια μέσου της διαυγούς επικοινωνίας και να μεγιστοποιήσει τις ικανότητες και τις δεξιότητες των μελών της.
 • Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί την τεχνική της αναπληροφόρησης και να αναπτύξει προσωπικές ικανότητες και συμπεριφορές που απαιτούνται για να έχουμε αποτελεσματικές ενέργειες που θα εξασφαλίσουν επίτευξη των στόχων του οργανισμού.
 • Το Πρόγραμμα αυτό δίνει την δυνατότητα μέσα από την έντονη πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων να τους μάθει πώς να κάνουν την ομάδα τους να συνεργάζεται, να ευθυγραμμιστεί με τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει, να επιλύσει τις  προσωπικές συγκρούσεις και πως να δημιουργούν συνέργια στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων.
 • Το πρόγραμμα βασίζεται στην δυναμική των ομάδων. Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν την σημασία των τριών διαστάσεων της ομαδικής εργασίας : Συνέργια, Επικοινωνία, και Δέσμευση.
 • Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κάνουν τα μέλη του τμήματός τους να λειτουργήσουν σαν ομάδα, δηλαδή να δημιουργήσουν ένα  περιβάλλον σαφούς και ανοικτής επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανόησης.


Prerequisites
Δεν υπάρχουν

Methodology
Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την βιωματική δύναμη της αφήγησης του κινηματογράφου για να παρακινήσει, να εμπνεύσει και να μορφώσει στελέχη επιχειρήσεων, managers, επιχειρηματίες αυριανούς ηγέτες που θέλουν να εντρυφήσουν στην ουσία του ρόλου του ηγέτη. Το υλικό που αντλείται από τις ταινίες δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες στους συμμετέχοντες που καλούνται να τις αναπαράγουν χρησιμοποιώντας τις δικές τους ικανότητες και με αυτό τον τρόπο να αναπτύξουν το ηγετικό προφίλ τους.
Ο κινηματογράφος αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο μαθησιακής εμπειρίας και βοηθά στο να επισημανθούν και να κατανοηθούν καθοριστικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας. Καθώς οι ταινίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από τα καλύτερα μυαλά του κινηματογράφου για να ψυχαγωγήσουν ένα ευρύ κοινό και μερικές υπήρξαν μεγάλες εμπορικές επιτυχίες κάνουν το σεμινάριο πιο ενδιαφέρον, και λειτουργούν παρακινητικά για να εξετάσει κανείς θέματα που σχετίζονται με τις ηγετικές πτυχές της προσωπικότητας.
Τα αποσπάσματα είναι επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν παραδείγματα και αντιπαραδείγματα ηγετικών συμπεριφορών σε συνάρτηση με καταστάσεις των οποίων τα χαρακτηριστικά προσομοιάζουν στο τραχύ και ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις, τα άτομα και οι οργανισμοί.
Κάθε απόσπασμα δίνει την δυνατότητα για συζήτηση και εργασία σε ομάδες σχετικά με τα προσωπικά και εταιρικά οφέλη, τις λύσεις ή τα προβλήματα που δημιουργεί. Οι συζητήσεις οδηγούνται σε συμπεράσματα που στην συνέχεια οι συμμετέχοντες καλούνται να υλοποιήσουν μέσα από case studies ή role playing.
Τα αποσπάσματα δίνουν την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εμπλακούν λογικά και συναισθηματικά με τις καταστάσεις και να χρησιμοποιήσουν ανώτερα επίπεδα σκέψης.
Οι ταινίες επεκτείνουν την διαδικασία της μάθησης πέρα από την κανονική διάρκεια του σεμιναρίου, καθώς οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δουν 2 τουλάχιστον από τις προτεινόμενες ταινίες του εργαστηρίου και να προβληματιστούν σε μία σειρά από θέματα που θα τους τεθούν πριν την έναρξη του εργαστηρίου. Επίσης, μετά το τέλος του σεμιναρίου οι εμπειρίες τους θα ανασύρονται σε κάθε αναφορά σχετικά με τις ταινίες αλλά και οι ίδιοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα αποσπάσματα αυτά για να δείξουν και να τονίσουν χειρισμούς σε επιχειρηματικά προβλήματα.


Equipment
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα χρησιμοποιηθούν τα πιο κάτω υλικά κατάρτισης:
1. Videoprojector για ηλεκτρονική παρουσίαση
2. Flipcharts (4-5)
3. Video και τηλεόραση
4. Σημειώσεις ειδικά προετοιμασμένες για το συγκεκριμένο σεμινάριο
5. Γραφική Ύλη (μαρκαδόροι, post –it notes)


TimeTable
Μαθήματα Ηγεσίας από το Hollywood
Ημέρα 1

08:30-10:45 (2 ώρες και δεκαπέντε λεπτά)
O ρόλος του Ηγέτη
Προσδιορισμός και ανάλυση του ρόλου του Ηγέτη μέσα στην οργανωτική δομή της εταιρίας. Περιγράφει την αναγκαιότητα της ηγεσίας και της διοίκησης στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Περιγράφονται οι τύποι ηγεσίας και δίνονται τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη.Αποσπάσματα από τις ταινίες:
 Γκάντι
 Ο κύκλος των χαμένων ποιητών

10:45-11:00 Διάλειμμα

11:00-13:00 (2 ώρες)
Όραμα & Αποστολή

Ο ρόλος της αποστολής στην ικανοποίηση των αναγκών των υπαλλήλων για ολοκλήρωση μέσα από την εργασία τους και στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του οργανισμού.
Αποσπάσματα από τις ταινίες:
 Πέρασμα στην Ινδία
 Ο κύκλος των χαμένων ποιητών

13:00-13:45 Διάλειμμα για γεύμα

13:45-15:45 (2 ώρες)
Επικοινωνία και Αναπληροφόρηση

Να αναδείξει την επικοινωνία ως τη σημαντικότερη ικανότητα ενός στελέχους και της επιχείρησης ως ενός ανθρώπινου συστήματος Να αναλύσει τους παράγοντες που την καθιστούν αποτελεσματική. Η σημασία της αναπληροφόρησης. Το είδος της αναπληροφόρησης που επιζητείται και παρέχεται από τον Ηγέτη - Manager. Ένα σύστημα αναπληροφόρησης. Αναπληροφόρηση μέσα και έξω από την ομάδα.

15:45-16:00 Διάλειμμα

16:00-17:45 (1ώρα και σαράντα πέντε λεπτά)

Αποσπάσματα από τις ταινίες:
 Δεκατρείς μέρες
 The edge of America

Μαθήματα Ηγεσίας από το Hollywood-Ημέρα 2
08:30-10:45 (2 ώρες και δεκαπέντε λεπτά)

Δέσμευση στους στόχους
Οι συμμετέχοντες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δέσμευσης ενημερώνοντας τα μέλη της ομάδας τους και εμπλέκοντας κάθε μέλος σε συμμετοχή στην διαδικασία λήψης απόφασης ή αποδοχής
Αποσπάσματα από τις ταινίες:
 Γκάντι
 Gettysburg

10:45-11:00 Διάλειμμα

11:00-13:00 (2 ώρες)

Παρακίνηση και Αναγνώριση
Η λειτουργία και η σημασία της παρακίνησης στη καθημερινή δραστηριότητα του τμήματος. Ανακάλυψη των ατομικών αναγκών για αναγνώριση, σύνδεση της αναγνώρισης με την απόδοση. Διάκριση μεταξύ Ενδογενούς και Εξωγενούς αναγνώρισης.
Αποσπάσματα από τις ταινίες :
 Ο κύκλος των χαμένων ποιητών
 12 ο’clock high

13:00-13:45 Διάλειμμα για γεύμα

13:45-15:45 (2 ώρες)

Support & Empowerment
Προσδιορισμός των αναγκών των υπαλλήλων για υποστήριξη, σκοπός της υποστήριξης και πιθανά εμπόδια
15:45-16:00 διάλειμμα
16:00-17:45 (1 ώρα και σαράντα πέντε λεπτά)

Αποσπάσματα από τις ταινίες :

 Άρωμα Γυναίκας
 Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου
Απονομή Πιστοποιητικών
Find Training Programmes
Name
Type
v
Category
v
 

© MEDITERRANEAN MANAGEMENT CENTRE (MMC). All Rights Reserved. Developed by CMP POLYMEDIA LTD