Training Programmes : Management, Leadership and Coaching

Training Programmes
The Team Management Lessons From The Greater Antarctic Explorer

Code: C14SACKLET
Type: MMC Workshop
Category: Management Essentials
Hours: 14
Duration: 2 days, 14 hours
Location: EDITC & MMC Conference Center, 16 Imvrou Street, 1055 Nicosia
Language: Greek
Attendance: 6-25
 

Topics
Το σεμινάριο αυτό εστιάζει στην ανάπτυξη ικανοτήτων για πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού σε μια εταιρία ή οργανισμό.

Who Should Attend

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:

 •  Διευθύνοντες συμβούλους
 •  Γενικούς διευθυντές
 •  Διευθυντές τμημάτων
 •  Προϊστάμενους
 •  Ομαδάρχες
 •  Διευθυντές Έργων
 •  Λειτουργούς οι οποίοι έχουν υπό την ευθύνη τους ομάδες διοικητικών λειτουργών ή άλλου προσωπικού


Purpose

Μέσα από την ανάλυση του Shackleton’s WAY case study, τη διεξαγωγή βιωματικών ασκήσεων και role-playing, οι συμμετέχοντες θα δοκιμάσουν και θα μάθουν νέες τεχνικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ θα μπορέσουν να αξιολογήσουν αντικειμενικά το δικό τους στυλ ηγεσίας, και να καταγράψουν τα δυνατά και ασθενή σημεία τους.Objectives

Με την ολοκλήρωση του εργαστηριακού αυτού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τα 7 βήματα που θα οδηγήσουν στη δημιουργία επιτυχημένων εργασιακών ομάδων και στη δυνατότητα ανάπτυξης των μελών της σε αποτελεσματικούς και δυνητικούς ηγέτες στο μέλλον. Δηλαδή:

 • επιλογή ‘πληρώματος’ βάση προσωπικότητας και όχι μόνον ικανοτήτων
 • δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασιμότητας
 • ‘Walk the Talk’ ηγεσία: Δώστε το παράδειγμα
 • δημιουργία κλίματος ετοιμότητας. Η κρίση θα ‘χτυπήσει’ και τη δική σας ‘πόρτα’
 • εκπαίδευση με στόχο τα δύσκολα και όχι τα αναμενόμενα
 • επιτρέψτε και ενισχύστε την ανάληψη ρίσκου. Είναι ο μόνος τρόπος να ξεπεράσετε τα εμπόδια
 • δημιουργείστε ένα προηγούμενο ηγεσίας, ανασηκώστε τον πήχη, αφήστε πίσω σας κάτι παραπάνω από το ‘έργο’ που σας ανατέθηκε.


Prerequisites
Καμία Προυπόθεση

Methodology
Προτείνεται χρήση μοντέρνων μεθόδων εκπαίδευσης για την αφομοίωση της ύλης, με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν πρακτική εφαρμογή στα θέματα που διδάσκονται.
Συγκεκριμένα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν:
 ομαδικές συζητήσεις και εξαγωγή συμπερασμάτων
 mini εργαστήρια
 προβολή και ανάλυση εκπαιδευτικού video
 Role playing
 Body language techniques
 Presentation skills
 Problem solving
 Coaching style - People Management


TimeTable

Ημέρα Πρώτη

08:30 - 10:45
 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CASE STUDY

 • Ο Shackleton συντονίζεται στη συχνότητα των επιχειρήσεων.
 • Η άνθρωπο-κεντρική προσέγγιση της ηγεσίας του μπορεί να γίνει οδηγός για όσους βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας!

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ VIDEO
TO MONOΠΑΤΙ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Οι αξίες που ο Shackleton πήρε από την οικογένεια του ήταν η βάση διαμόρφωσης του μοναδικά προχωρημένου στυλ ηγεσίας του

 •  Κατάφερε να μεταβάλει τις άσχημες εμπειρίες σε πολύτιμα εργασιακά μαθήματα
 •  Ήταν υποστηρικτής τις ευγενούς άμιλλας σε ένα επιχειρησιακό κλίμα που συχνά απαιτούσε συνεργασία

10:45 - 11:00 Διάλειμμα για καφέ
 

11 :00- 13:00

ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

 •  Η Θεωρία της Συναλλακτικής Ανάλυσης
 •  Ερωτηματολόγιο και Αυτο-ανάλυση
 •  Ομαδική Συζήτηση και Συμπεράσματα
   

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 'ΠΛΗΡΩΜΑ'

 •  Ο Shackleton δημιούργησε την ομάδα (πλήρωμα) του γύρω από έναν πυρήνα έμπειρων ανθρώπων
 •  Διενέργησε τις συνεντεύξεις με μη παραδοσιακό τρόπο για να ανακαλύψει το μοναδικό ταλέντο του εκάστοτε μέλους της ομάδας
 •  Ο δεύτερος στην ιεραρχία ήταν πιο σημαντική επιλογή του
 •  Προσέλαβε ανθρώπους με έμφυτη αισιοδοξία και ενθουσιασμό
 •  Προσέφερε στους ανθρώπους του την καλύτερη ανταμοιβή και εργαλεία που μπορούσε

ΑΣΚΗΣΗ - RECRUITING

 •  Επιλέξτε ανθρώπους μέσα από δεδομένα προφίλ
 •  Ομαδική Συζήτηση και Συμπεράσματα


13:00 – 13:45 Διάλειμμα για γεύμα

13:45 - 15:45

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ο Shackleton έκανε προσεκτικές παρατηρήσεις προτού πάρει οποιαδήποτε απόφαση

 •  Καθόρισε ξεκάθαρες διατάξεις και διαδικασίες ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να ξέρουν που βαδίζουν
 •  Ακύρωσε κάθε παραδοσιακή ιεραρχία
 •  Ήταν δίκαιος σε όλες τις συναλλαγές του με το προσωπικό
 •  Χρησιμοποίησε ανεπίσημες συναντήσεις για να δημιουργήσει ομαδικό πνεύμα

ΑΣΚΗΣΗ

 •  Ομαδική Συζήτηση και Συμπεράσματα

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ

 •  Ο Shackleton ηγήθηκε με το παράδειγμά του – Lead by Example
 •  Κατανόησε και αποδέχτηκε των ανθρώπων του τις ιδιομορφίες και αδυναμίες
 •  Χρησιμοποίησε απλοϊκές συζητήσεις σε προσωπικό επίπεδο με στόχο να δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους άνθρωπους του
 •  Ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους άλλους να τελειώσουν τη δουλειά τους
 •  Βοήθησε κάθε έναν ξεχωριστά να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές του  

ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

15:45 - 16:00 Διάλειμμα για καφέ
 

16:00 - 17:45

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

 •  Ο Shackleton έκανε σε όλους γνωστό ότι ήταν υπεύθυνος και σίγουρος για την επιτυχία
 •  Ενέπνευσε αισιοδοξία στον καθένα
 •  Εξουδετέρωσε την αναρχία κρατώντας τους δύσκολούς κοντά του
 •  Κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους του να απαλλαγούν από το παρελθόν και να εστιάσουν στο μέλλον
 •  Διατηρώντας την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό στο παρόν   

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΝΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

 •   ΑσκησηΗμέρα Δεύτερη

08:30 - 10:45
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

 • Ο Shackleton ισορρόπησε το ταλέντο και την εμπειρία σε κάθε ομάδα. Ταυτόχρονα διασφάλισε ότι όλες οι ομάδες κρατούσαν το   ρυθμό τους
 • Παρέμεινε ‘ορατός’ και πάντα σε επαγρύπνιση
 • Ενδυνάμωνε τους χαλαρούς συνδέσμους της ομάδας
 • Ενέπνευσε τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων   


ROLE-PLAYING

 • Ανακοινώστε το κρίσιμο της κατάστασης
 • Ανακοινώστε την αποτυχία

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συζήτηση και Συμπεράσματα

10:45 - 11:00 Διάλειμμα για καφέ

11:00 - 13:00

 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡΝΙΚΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

 • Ο Shackleton ανάλαβε την ευθύνη να φτάσει την αποστολή στο τέλος της, γι’ αυτό χρειάστηκε μερικές φορές να αναλάβει μεγάλα ρίσκα
 • Αναζητούσε και έβρισκε κίνητρα για να συνεχίσει
 • Διατήρησε σε όλη τη διάρκεια το όραμα της αποστολής
 • Δεν δίστασε ποτέ  να διακόψει την εργασία του για να βοηθήσει τους άλλους


13:00 - 13:45 Διάλειμμα για γεύμα

13:45 - 15:45

 

ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΜΕΓΑΛΗ 'ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ'

 • Το ηγετικό στυλ του Shackleton είχε έναν ισχυρό απόηχο στο πλήρωμα του. Η γοητεία του διήρκησε γενεές ολόκληρες
 • Η προσφορά του στην ηγεσία είναι τεράστια. Αποτέλεσε την έμπνευση ενός πρωτοποριακού διαστημικού προγράμματος.
 • Το παράδειγμα του, είναι επίσης χρήσιμο στη προώθηση κοινωνικών αλλαγών

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

 • Αξιολόγηση και Συμπεράσματα


15:45 - 16:00 Διάλειμμα για γεύμα

16:00  -17:45
 

PERSONAL ACTION PLAN

 •  Δημιουργία ενός σχεδίου δράσης όπου θα αποκρυσταλλώσουμε τις ιδέες μας βάσει των αρχών μας, με στόχο να δημιουργήσουμε ομάδες υψηλών επιδόσεων   

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
 

Find Training Programmes
Name
Type
v
Category
v
 

© MEDITERRANEAN MANAGEMENT CENTRE (MMC). All Rights Reserved. Developed by CMP POLYMEDIA LTD