Training Programmes : Officers and Supervisory

Training Programmes
Αποτελεσματικά Έγγραφα που εκτινάσσουν τις πωλήσεις

Type: MMC Workshop
Category: Writing Skills for PAS, Officers and Supervisory
Hours: 7
Duration: 7
Location: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Language: Ελληνικά
 

Topics

 

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον η εταιρική εικόνα συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία μιας εταιρίας ή ενός οργανισμού. Η εταιρική εικόνα μιας εταιρίας όμως είναι άμεσα συνδεδεμένη με διάφορα έγγραφα μέσω των οποίων η εταιρία επικοινωνεί με τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Τέτοια έγγραφα είναι οι προσφορές, τα διαφημιστικά φυλλάδια, οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα testimonials, προωθητικά emails και  emails που συνοδεύουν άλλα έγγραφα πωλήσεων και εταιρίκες ομιλίες. Το συγκεκριμμένο εργαστήριο στοχεύει στο να αναπτύξει δεξιότητες χρήσης επαγγελματικής γραπτής επικοινωνίας για την σύνταξη των πιο πάνω εγγράφων.

 Who Should Attend

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε:

Γενικούς διευθυντές

Διευθυντές (Account, brand, product, Sales, Marketing_

Λειτουργούς της ομάδας μάρκετινγ και λειτουργούς υπεύθυνους για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στελέχη (λειτουργούς και διευθυντές) διαφημιστικών γραφείων

Λειτουργούς που έχουν υπό την ευθύνη τους την σύνταξη προωθητικων εγγράφων (προσφορών, καμπάνιων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προωθητικών emails, διαφημιστικών φυλλαδίων  ή emails που συνοδεύουν άλλα προωθητικά έντυπα)

Λειτουργούς υπεύθυνους για την σύνταξη εταιρικών ομιλιών και παρουσιάσεωνPurpose

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

Εκτιμούν την επιρροή που έχουν τα εταιρικά έγγραφα πωλήσεων στην εταιρική εικόνα

Συντάσσουν επαγγελματικές προσφορές και προτάσεις

Συντάσσουν αποτελεσματικά προωθητικά φυλλάδια για αποστολή απευθείας μέσω του ταχυδρομείου (direct mail)

Συντάσσουν κείμενα για αναρτήση στα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα ελκύσουν το ενδιαφέρον

Συντάσσουν προωθητικές καμπάνιες email καθώς επίσης και emails που συνοδεύουν τα έγγραφα προώθησης των πωλήσεων

Συντάσσουν εταιρικές ομιλίες που προωθούν την εταιρική εικόναPrerequisites

Δεν απαιτούνταιMethodology

 Κατά πρόσωπο εκπαίδευση

Τεχνικές Κατάρτισης:

Προτείνεται η χρήση μοντέρνων τεχνικών εκπαίδευσης για την αφομοίωση της ύλης, με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν πρακτική εφαρμογή στα θέματα που διδάσκονται.

Συγκεκριμένα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν:

διάλεξη/εισήγηση

συζήτηση

εργασία σε ομάδες

μελέτη περίπτωσης

υπόδυση ρόλων

προβολή βίντεο και συζήτησηTimeTable

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Ποια η διαφορά μεταξύ προσφοράς και πρότασης
 • Πειστικά έγγραφα
 • Η δομή της επιτυχημένης προσφοράς
 • Γιατί πρέπει να επιλέξει εσάς ο υποψήφιος πελάτης
 • Αναλύστε διεξοδικά τα RFPs και RFQs
 • Κατανοήστε τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών
 • Ετοιμαστείτε για το αποτέλεσμα
 • Οι 10 λόγοι που οι προσφορές συχνά αποτυγχάνουν
 • Επιτυχημένη γραφή προς πελάτες μας
 • Πώς καταδεικνύουμε τα οφέλη
 • Η μεθοδολογία των προτάσεων πλεονεκτήματος
 • Ενσωμάτωση ‘έξυπνων’ παραγράφων
 • Αναβάθμιση των επιχειρημάτων σας
 • Οπτικός αντίκτυπος σε πολυσέλιδα έγγραφα
 • Πρακτική εφαρμογή
 • Βέλτιστες πρακτικές και συμπεράσματα

ΟΙ 6 ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

 • Αυξήστε την επιρροή γραπτώς
 • Ενσωματώστε οξυδερκή συμπεράσματα
 • Οι 6 αρχές επιρροής
 • Ασκήσεις και εφαρμογή σε έγγραφα προσφορών
 • Εκπαιδευτικό βίντεο και συμπεράσματα

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΜΕΣΩ DIRECT MAIL

 • Ομαδική αλληλογραφία
 • Ο σκοπός της και η αποτελεσματική δομή
 • Τραβήξτε την προσοχή σωστά
 • Προκαλέστε το ενδιαφέρον
 • Case study συντάξτε έγγραφο direct mail
 • Στοχεύστε στο αποτέλεσμα
 • Διαφορετικές μέθοδοι direct mail
 • Κάντε πωλήσεις
 • Προσφορά κινήτρων

SOCIAL NETWORKS

 • Η μεγάλη αξία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Τα ΠΡΕΠΕΙ και ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ των κειμένων σας
 • Επτά (7) βήματα για να φτιάξετε το ιδανικό προφίλ για εσάς και τις υπηρεσίες σας

TESTIMONIALS

 • Τι είναι ακριβώς ένα testimonial;
 • Οι εννέα τύποι των τεκμηρίων εκτίμησης και ποιος ταιριάζει καλύτερα σε κάθε περίσταση
 • Πώς να συντάσσετε τεκμήρια εκτίμησης και πειστήρια τα οποία δημιουργούν ισχυρό θετικό αντίκτυπο
 • Πρακτική εφαρμογή

ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ EMAIL KAI EMAILS ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 • Καμπάνιες email
 • Με ποιο email θα συνοδεύσετε μια πρόταση;
 • Βέλτιστες πρακτικές
 • Επικοινωνία εκτός της εταιρείας
 • Άσκηση: Οι καλύτερες πρακτικές και οδηγίες για τα emails

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ SPEECH

 • Τέσσερις (4) βασικές ερωτήσεις
 • Κάντε την εισαγωγή και τον επίλογο αξέχαστα
 • Μεθοδολογία: πώς να γράφετε όπως ακριβώς μιλάτε
 • Στρατηγικές λεπτομέρειες
 • Πώς παρουσιάζουμε έναν ομιλητή
 • Think internationally before you speak internationally

 

Find Training Programmes
Name
Type
v
Category
v
 

© MEDITERRANEAN MANAGEMENT CENTRE (MMC). All Rights Reserved. Developed by CMP POLYMEDIA LTD