Training Programmes : Project Management

Training Programmes
Διαχείριση Ρίσκων στην Διοίκηση Έργων

Code: C21RISK
Type: MMC Workshop
Category: Project Management, PMP Certification, Non PMP Certification
Hours: 21
Duration: 21
Location: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Language: Greek - Ελληνικά
Speaker: Andreas Solomou
 

Topics
 • Διαχειριση ρίσκων
 • Βέλτιστες πρακτικές στην διαχείριση ρίσκων
 • Τεχνικές και εργαλεία στην διαχείριση ρίσκων


Who Should Attend
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πιστοποιημένους ή μη διαχειριστές έργων και σε στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες που ασχολούνται με την διαχείριση έργων, ή που συμμετέχουν ως μέλη σε ομάδες διοίκησης έργων.

Purpose

Η αποτελεσματική διοίκηση των οργανισμών στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον γίνεται μέσω την διοίκησης έργων. Οι συνεχόμενες λειτουργίες έχουν πλέον μόνο υποστηρικτικό ρόλο στους οργανισμούς και γι’ αυτό ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις ικανότητες διοίκησης έργων. Η διοίκηση έργων καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα επιστημών από τις οποίες δανείζεται τις βέλτιστες πρακτικές.

Ανάμεσα στις επιστήμες αυτές συγκαταλέγεται και αυτή της διαχείρισης ρίσκων.  Η αποτελεσματική διαχείριση ρίσκων αποτελεί βασικό συστατικό επιτυχίας των έργων και ο κάθε περιορισμός ενός έργου, ανεξαρτήτως του μεγέθους του έργου ή της φύσης του, θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τα ρίσκα που εμπερικλείει πριν ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός του.

Η αξιολόγηση ρίσκων αποτελεί σήμερα βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση και εξουσιοδότηση συγχρηματοδοτούμενων και ανταγωνιστικών προγραμμάτων την Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάζεται ως βασικό μέρος οποιασδήποτε πρότασης.Objectives

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση από τους συμμετέχοντες των συστατικών της ολοκληρωμένης διαχείρισης ρίσκων στα έργα.

Με το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • ορίζουν και επεξηγούν τους βασικούς όρους  της διαχείρισης ρίσκων
 • υλοποιούν τις διεργασίες διαχείρισης ρίσκων και να εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές  όπως αυτές παρουσιάζονται στις πιο διαδεδομένες μεθοδολογίες διαχείρισης ρίσκων.
 • χρησιμοποιούν τις τεχνικές και τα εργαλεία που περιλαμβάνουν οι διεργασίες της διαχείρισης ρίσκων για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα ρίσκα που εμπερικλείουν τα έργα στα οποία συμμετέχουν.
 • Αναγνωρίζουν, σχεδιάζουν, εκτελούν και παρακολουθούν τα ρίσκα ενός έργου


Methodology

Μέθοδος Κατάρτισης: Κατά πρόσωπο εκπαίδευση
Τεχνικές Κατάρτισης:
Προτείνεται η χρήση μοντέρνων τεχνικών εκπαίδευσης για την αφομοίωση της ύλης, με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι θα κάνουν πρακτική εφαρμογή στα θέματα που διδάσκονται.

    

 • Συγκεκριμένα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν:
 • διάλεξη/εισήγηση
 • παρουσιάσεις με πολυμέσα
 • ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης με ασκήσεις προσομοίωσης,
 • ατομικές και ομαδικές πρακτικές ασκήσεις
 • μελέτες περιπτώσεων
 • συζήτηση
 • εργασία σε ομάδες
 • υποστήριξη με την χρήση διαδικτυακών χώρων διαμοιρασμού αρχείων (cloud based)


TimeTable

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

Εισαγωγή – Γνωριμία

Πλαίσια και Μεθοδολογίες διαχείρισης έργων και μεθοδολογίες/πρότυπα διαχείρισης ρίσκων

Μεθοδολογίες διαχείρισης ρίσκων που θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
Βασικοί ορισμοί και ορολογίες

 • Ορισμός αβεβαιότητας στα έργα
 • Ορισμός ρίσκου στην διαχείριση έργων
 • Ορισμός της διαχείρισης ρίσκων στα έργα
 • Ο ρόλος της διαχείρισης ρίσκων στα έργα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

Πώς προσδιορίζονται οι βέλτιστες πρακτικές στην διαχείρισης ρίσκων
Ευθύνες και ρόλοι στην διαχείριση ρίσκων
Ο ρόλος του διαχειριστή έργων σε σχέση με την διαχείριση ρίσκων
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην διαχείριση ρίσκων
Σύνοψη των γνωστικών πεδίων

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
Κατηγοριοποίηση ρίσκων στα έργα
Εμπλεκόμενα/ενδιαφερόμενα μέρη στο έργο και ανάλυση της στάσης τους έναντι των ρίσκων
Η μεταβλητότητα των περιορισμών στα έργα και η σχέση τους με τα ρίσκα
Η σημασία του σχεδίου επικοινωνιών στο έργο και η σχέση του με την διαχείριση ρίσκων

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ
Εισαγωγή στις διεργασίες διαχείρισης ρίσκων
Απαραίτητα στοιχεία για αποτελεσματική εφαρμογής των διεργασιών διαχείρισης ρίσκων

 • Απαραίτητοι πόροι
 • Μεθοδολογίες και διεργασίες
 • Εργαλεία και τεχνικές
 • Υποδομή
 • Έλεγχος και ενημέρωση
 • Εκθέσεις

Αντικειμενικοί στόχοι έργου και σχετιζόμενα ρίσκα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ
Προγραμματισμός/σχεδιασμός διαχείρισης ρίσκων στα έργα
Ο ρόλος και οι στόχοι των δραστηριοτήτων προγραμματισμού της διαχείρισης ρίσκων
Προσαρμογή των διεργασιών διαχείρισης ρίσκων στο περιβάλλον του έργου
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του προγραμματισμού διαχείρισης των ρίσκων

 • Αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών του οργανισμού σε σχέση με τα ρίσκα
 • Αναγνώριση και αντιμετώπιση των εμποδίων στην αποτελεσματική διαχείριση ρίσκων
 • Εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών στην διαχείριση ρίσκων
 • Πάγιες εταιρικές διαδικασίες στην διαχείριση ρίσκων

Εργαλεία και τεχνικές προγραμματισμού της διαχείρισης ρίσκων
Πλάνο διαχείρισης ρίσκων


ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ
Αναγνώριση ρίσκων έργου
Ο ρόλος και οι στόχοι των δραστηριοτήτων αναγνώρισης των ρίσκων του έργου
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην διαδικασία αναγνώρισης των ρίσκων
Η βαθμίδες της διαδικασίας αναγνώρισης των ρίσκων:
Εργαλεία και τεχνικές αναγνώρισης των ρίσκων
Κατάλογος ρίσκων

 • Δομή
 • Περιεχόμενα
 • Χρήση

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΓΔΟΗ

Ποιοτική ανάλυση ρίσκων
Ο ρόλος και οι στόχοι των δραστηριοτήτων ποιοτικής ανάλυσης των ρίσκων του έργου
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην διαδικασία ποιοτικής ανάλυσης των ρίσκων
Η σημασία του καθορισμού μετρήσιμων, αντικειμενικών και ευρέως αποδεκτών από τους ενδιαφερόμενους κριτηρίων για σκοπούς ποιοτικής ανάλυσης των ρίσκων του έργου
Η σημασία της ποιότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ποιοτικής ανάλυσης ρίσκων του έργου
Εργαλεία και τεχνικές ποιοτικής ανάλυσης ρίσκων
Κατηγοριοποίηση των ρίσκων του έργου
Ιεράρχηση ρίσκων με βάση την ποιοτική ανάλυση
Ανάθεση των ρίσκων σε άτομα/ρόλους

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΝΑΤΗ
Ποσοτική Ανάλυση ρίσκων
Ο ρόλος και οι στόχοι των δραστηριοτήτων ποσοτικής ανάλυσης των ρίσκων του έργου
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην διαδικασία ποσοτικής ανάλυσης των ρίσκων
Ο ρόλος του διαχωρισμού μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ρίσκων
Εργαλεία και τεχνικές ποσοτικής ανάλυσης ρίσκων
Ποσοτική εκτίμηση των ρίσκων έργου και συνολική έκθεση του έργου σε ρίσκα
Συμπερίληψη των αποτελεσμάτων της ανάλυσης ρίσκων στην γραμμή βάσης (γραμμή αναφοράς) του έργου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΚΑΤΗ
Προγραμματισμός παρακολούθησης και αντιμετώπισης των ρίσκων του έργου
Ο ρόλος και οι στόχοι του προγραμματισμού αντιμετώπισης των ρίσκων του έργου
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας προγραμματισμό αντιμετώπισης των ρίσκων
Ρόλοι και ευθύνες στην αντιμετώπιση των ρίσκων
Εργαλεία και τεχνικές αντιμετώπισης ρίσκων
Στρατηγικές και τακτικές αντιμετώπισης των ρίσκων

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΕΚΑΤΗ
Παρακολούθηση και έλεγχος ρίσκων κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου
Ο ρόλος και οι στόχοι των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και ελέγχου των ρίσκων του έργου
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας στην διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου των ρίσκων
Τεχνικές και εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου των ρίσκων του έργου
Αναφορές και εκθέσεις

Find Training Programmes
Name
Type
v
Category
v
 

© MEDITERRANEAN MANAGEMENT CENTRE (MMC). All Rights Reserved. Developed by CMP POLYMEDIA LTD