Training Programmes : Officers and Supervisory

Training Programmes
Leading People and Companies through DISASTERS

Code: C14LPCT
Type: MMC Workshop
Category: Officers and Supervisory

Κρίσεις και καταστροφές

Ένα θέμα πιο επίκαιρο από ποτέ. Πως αντιμετωπίζουμε κρίσεις και καταστροφές. Πως ελαχιστοποιούμε τις ζημιές μας.

Το εργαστηριακό αυτό πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και να εφαρμόσετε Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων, να τα επικαιροποιήσετε εστιάζοντας πάντα στον ανθρώπινο παράγοντα.Duration: 14
Location: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Language: Greek
Attendance: 0-25
Speaker: Marina Giareni
 

Topics
Τι είναι κρίση- τι είναι καταστροφή

Προγραμματίζοντας για κρίσεις (planning for disasters)

Ομαδική άσκηση: Προετοιμάστε σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων και παρουσιάστε το στη γενική σας διοίκηση

Αντιμετωπίζοντας την κρίση (dealing with disasters)

Οδηγώντας τους ανθρώπους να ανακάμψουν από την καταστροφή

Απαντήστε στους δημοσιογράφους

Ανακάμπτοντας σε συνέχεια μιας κρίσης


Who Should Attend

Απευθύνεται Σε:

Eποπτικά και διευθυντικά στελέχη, καθώς και Λειτουργούς Δημοσίων Σχέσεων, οι οποίοι έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διαχείριση κρίσεων.Purpose

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες στους συμμετέχοντες ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν αποτελεσματικά Σχέδια Αντιμετώπισης Κρίσεων και Συνέχισης της Λειτουργίας του Οργανισμού.

Επιπλέον το πρόγραμμα σκοπεύει να:
 

  • Διδάξει τρόπους διατήρησης της ψυχραιμίας των εκπροσώπων διαχείρισης της Κρίσης, με στόχο την ορθή εφαρμογή των Σχεδίων Αντιμετώπισης Κρίσεων, την τήρηση των προδιαγεγραμμένων διαδικασιών, καθώς και τον αποτελεσματικό χειρισμό των Μέσων Ενημέρωσης και των Δημοσιογράφων.
  • Εξοικειώσει με την πιθανότητα εφαρμογής Σχεδίων Αντιμετώπισης Κρίσεων, τη στρατηγική επικαιροποίησής τους και την εστίαση στον Ανθρώπινο Παράγοντα.
  • Υποστηρίξει τους εργαζόμενους και άρα τον Οργανισμό να ανακάμψει ταχύτατα σε συνέχεια μιας κρίσης ή καταστροφής.
  • Υποστηρίξει τους εργαζόμενους και άρα τον Οργανισμό να ανακάμψει ταχύτατα σε συνέχεια μιας κρίσης ή καταστροφής.  


Objectives

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • διατηρούν μια ψυχολογία ετοιμότητας για την κρίση,
  • προετοιμάζονται για κάθε μορφή κρίσης,
  • εφαρμόζουν ένα σχέδιο κρίσης με αποτελεσματικότητα,
  • αντιμετωπίζουν τα ανθρώπινα ζητήματα,
  • επικοινωνούν αποτελεσματικά με οποιονδήποτε αποδέκτη σε κάθε στάδιο της κρίσης
  • οδηγούν τους ανθρώπους να ανακάμψουν από την καταστροφή

 Prerequisites
Δεν υπάρχουν.

Methodology
Μεθοδολογία:

Το περιβάλλον εκπαίδευσης είναι εργαστηριακό!

Θα ενσωματώσουμε στην εκπαίδευση σύγχρονες μεθόδους αφομοίωσης, όπως:

Συνεχή διά-δραση, ασκήσεις, παρουσιάσεις ομάδων, θεωρία, εξειδικευμένες σύγχρονες γνώσεις, εκπαιδευτικά videos, case studies, πρακτικά εργαλεία εκπαίδευσης, τεστ αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης και εργαλεία ανάλυσης δεξιοτήτων συμπεριφοράς.


Equipment
Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν:

Εκπαιδευτικό υλικό, στυλό για κάθε εκπαιδευόμενο.

Laptop, DVD player, Speaker Phones, LCD Projector, Flipcharts.

Γραφική Ύλη: Blue Tag, Χαρτοταινίες / Speed fix, Post it notes, Color Markers, Highlighters, A3 Paper, A4 Paper.

‘Μικρά’ Εργαστήρια, Ανάλυση Σεναρίων βασισμένα σε συγκεκριμένα case studies από την εργασία των συμμετεχόντων.
Προτιμούμε να μελετήσουμε πραγματικές περιπτώσεις της αγοράς στην οποία απευθύνεται ο οργανισμός.
Παίγνια Εμπέδωσης Γνώσεων, Ομαδικότητας, Αποτελεσματικής Επικοινωνίας, Χειρισμού του Αιφνιδιασμού, Ανάλυση Τεστ Αυτό-Αξιολόγησης: το προφίλ της σύγκρουσης, κ.α.

It Won’t Happen Here: παρουσίαση και ανάλυση του video Case Study, το οποίο καλύπτει κάθε κεφάλαιο της εκπαίδευσης.


TimeTable

Ημέρα 1
 

08:30-10:30
Γνωριμία, Συστάσεις, Στόχοι
Δημιουργική άσκηση: Γνωριμία και συστάσεις
‘Λέοντες’ - Ποιες επιχειρήσεις θα επιβιώσουν και για πόσο! ‘Εύκολο;’
Ανάλυση στόχων του σεμιναρίου - Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις της εποχής μας  - Ομαδική συζήτηση: πόσο πιθανές είναι οι κρίσεις;  συμπεράσματα
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΗ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ ‘ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ’
Διάφορες προσεγγίσεις  - Επικοινωνιακοί χειρισμοί -Έρευνες και μελέτες
Ομαδική άσκηση: αξιολόγηση κρίσεων -Ανακάλυψη ενδείξεων που προειδοποιούν ...
PLANNING FOR DISASTERS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΕΙΣ)
Ομάδα προγραμματισμού της συνέχειας του οργανισμού
Ρόλοι και αρμοδιότητες κατά την πιθανή κρίση
Ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας: Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς:
5 στρατηγικά σημεία:  πρωτοβουλία – διαχείριση σχέσεων – συναισθηματική
νοημοσύνη – αυτοέλεγχος – καινοτομία Ασκήσεις και ομαδικές συζητήσεις

10:30-10:45 Διάλειμμα για καφέ
 

10:45-12:45
PLANNING FOR DISASTERS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΕΙΣ)  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Ας κοιτάξουμε τον εαυτό μας (συνέχεια):
Ικανότητες και γνώσεις που απαιτούνται: 4 θεμελιώδεις περιοχές:
στρατηγικός σχεδιασμός – τακτικές οργάνωσης και προγραμματισμού
– επικοινωνία και διαπροσωπική αποτελεσματικότητα – διαχείριση
Έργων—Ασκήσεις και ομαδικές συζητήσεις
Στρατηγικές προετοιμασίας για την αντιμετώπιση κρίσεων
CASE STUDY
Καθορίστε τη στρατηγική προοπτική για την
προετοιμασία και την αντιμετώπιση της κρίσης!

12:45-13:15 Διάλειμμα για Γεύμα
 

13:15-15:15
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οι ομάδες των εκπαιδευομένων θα εργαστούν πάνω σε ήδη
προετοιμασμένα σενάρια:
Πόσα business continuity plans χρειαζόμαστε; - Έλεγχος των σχεδίων
Επικοινωνία με τους εργαζόμενους- Διασφαλίζοντας την επιτυχία του σχεδίου - Πολιτικές και διαδικασίες
Οι παρουσιάσεις των ομάδων θα βιντεοσκοπηθούν

15:15-15:30 Διάλειμμα για καφέ
 

15:30-16:30
DEALING WITH DISASTERS (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ)
Αντιμετωπίζοντας την κρίση
Επικοινωνώντας με τα μέσα ενημέρωσης, τους προμηθευτές, τους πελάτες, -Εφαρμογή των σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων
Ομαδικές ασκήσεις

Ημέρα 2
 

08:30-10:30
ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Το πρόσωπο του φόβου  - Άσκηση  - τα ανθρώπινα ζητήματα
Ανάγκες των εργαζομένων / ανάγκη για επιστροφή στην εργασία
Τι κινητοποιεί τους ηγέτες; - Άσκηση – ρόλοι και αρμοδιότητες
Οδηγός δράσης: προετοιμασία και αντιμετώπιση της ανθρώπινης πλευράς της κρίσης   Ανάπτυξη ενός πλάνου
Άσκηση  - οικοδομώντας προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα
Ομαδικός χειρισμός : προετοιμασία vs. Αντιμετώπιση της απρόβλεπτης καταστροφής - Επικοινωνία με τους εργαζόμενους
Πριν την κρίση / Κατά τη διάρκεια της κρίσης / Μετά την κρίση
Τρεις φράσεις που απαγορεύονται - 10 συχνά λάθη - ασκήσεις

10:30-10:45 Διάλειμμα για καφέ

10:45-12:45
DEALING WITH DISASTERS (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ)
Αντιμετωπίζοντας την κρίση
Επικοινωνώντας με τα μέσα ενημέρωσης, τους προμηθευτές, τους πελάτες, …
Εφαρμογή των σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων - Ομαδικές
Ασκήσεις

ROLE - PLAYING: ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν συγκεκριμένες ερωτήσεις τις οποίες θα έχουμε σχεδιάσει με τη διεύθυνση εκπαίδευσης εκ των προτέρων. Οι απαντήσεις θα βιντεοσκοπηθούν.
Video case study - Προβολή εκπαιδευτικού video
Ομαδικά συμπεράσματα Παρουσιάστε ...

RE-ESTABLISHING YOURSELF AND THE ORGANIZATION (ΑΝΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ)
Ξαναγυρνώντας στη … δουλειά
Επιστρέφοντας στην παραγωγικότητα των εργαζομένων

12:45-13:15 Διάλειμμα για Γεύμα
 

13:15-15:15
RE-ESTABLISHING YOURSELF AND THE ORGANIZATION (ΑΝΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ)(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Διαχείριση ‘τραυμάτων’: helping hearts & minds to heal
Τακτικές χειρισμού πτώσης στην απόδοση
10 στρατηγικά σημεία για να επιταχύνετε την ‘ανάρρωση’ για εσάς, τους εργαζόμενους και όλο τον οργανισμό

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ –αποσπάσματα
Θα δίνατε έγκριση σε αυτό το πλάνο αντιμετώπισης κρίσεων;
Σας ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο ο συνάδελφός σας απευθύνθηκε στα μέσα ενημέρωσης; Προτάσεις για βελτίωση  Ασκήσεις

ΤΕΛΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ... σε συνέχεια της κρίσης!
Δεδομένο σενάριο θα δοθεί σε κάθε ομάδα συμμετεχόντων συνολικά 3 διαφορετικά σενάρια τα οποία θα έχουν σχεδιαστεί πριν την εισήγηση
Προετοιμάστε και παρουσιάσετε μας πλάνο ανάκαμψης από την προβληματική κατάσταση με το λιγότερο δυνατό κόστος.

15:15-15:30 Διάλειμμα για καφέ
 

15:30-16:30
ΤΕΛΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ... σε συνέχεια της κρίσης!(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Ομαδικές παρουσιάσεις
Αξιολόγηση παρουσιάσεων
Ομαδικά συμπεράσματα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Πως αντιλαμβανόμαστε συνολικά τη διαχείριση κρίσεων;
Ποια είναι τελικά η εργασία μας; ποιος ο καθημερινός μας στόχος;
Ασκήσεις εμπέδωσης γνώσεων – συμπεράσματα εργαστηρίου
Action planning: προσωπικές δεσμεύσεις για καλύτερη ηγεσία
Επιβεβαίωση κάλυψης των στόχων του σεμιναρίου

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Τελικά συμπεράσματα
Αξιολόγηση εργαστηρίου
Απονομή πιστοποιητικών

Find Training Programmes
Name
Type
v
Category
v
 

© MEDITERRANEAN MANAGEMENT CENTRE (MMC). All Rights Reserved. Developed by CMP POLYMEDIA LTD