Training Programmes : Personal Development : Communication and Body Language

Training Programmes
H Γλώσσα του Σώματος στη σύγχρονη επιχείρηση

Code: E08BODYXP
Type: MMC Experiential Workshop
Category: Communication and Body Language
Hours: 7
Duration: 1 day, 7 hours
Location: EDITC & MMC Conference Center, Ίμβρου 16, 1055 Λευκωσία
Language: Greek
Attendance: 6-25
Speaker: Dimitris Vintzilaios
 

Topics
Λεκτική και Μη λεκτική επικοινωνία
Σωματική Έκφραση
Στάση του σώματος
Εκφράσεις του προσώπου


Who Should Attend
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εποπτικά και διευθυντικά στελέχη.

Purpose
Το πρόγραμμα αυτό αναπτύσσει βασικές ικανότητες στην χρήση των στοιχείων του σώματος, κίνηση, στάση, χειρονομίες, το βλέμμα και τις εκφράσεις του προσώπου για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικότερα, να εκφράσουν συναισθηματικές καταστάσεις στον λόγο τους και να υποστηρίξουν μη λεκτικά την σημασία του προφορικού τους λόγου. Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητες επικοινωνίας τους σε παρουσιάσεις, ομιλίες και συζητήσεις.

Objectives
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα ξέρουν το γιατί και το πώς :
 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας σε προσωπικό και εταιρικό επίπεδο.
 Κατανόηση ενός μοντέλου της διαπροσωπικής επικοινωνίας.
 Ανάλυση και Συνειδητοποίηση των κυριοτέρων εμποδίων για αποτελεσματική επικοινωνία
 Κατανόηση των χαρακτηριστικών της μη λεκτικής επικοινωνίας και της σημασίας της για την επίτευξη των στόχων του ομιλητή.
 Ανάλυση των προσωπικών τάσεων και συνηθειών κάθε συμμετέχοντα και συνειδητοποίηση του τρόπου που αυτές επιδρούν στην αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας
 Πλήρης κατανόηση των καναλιών και μεθόδων της επικοινωνίας
 Κατανόηση και Ανάπτυξη της χρήσης των εκφραστικών μέσων του προσώπου
 Κατανόηση και Ανάπτυξη της χρήσης των εκφραστικών μέσων των χεριών
 Κατανόηση και Ανάπτυξη της χρήσης των εκφραστικών μέσων του σώματος.
 Δημιουργία ενός προσωπικού σχεδίου δράσης που θα μεταφέρει οργανωμένα τις τεχνικές του προγράμματος στην καθημερινή πράξη.


Prerequisites
Δεν υπάρχουν

Methodology
Το 50% του σεμιναρίου θα παραδοθεί με διάλεξη. Το υπόλοιπο 50% (δηλαδή η πρακτική εξάσκηση και η εμπέδωση της μεθοδολογίας) θα γίνει με βιωματική προσέγγιση.
Η βιωματική μάθηση ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόμο από τον τρόπο που η κατάρτιση και η παραδοσιακή εκπαίδευση προσπαθεί να μεταφέρει τις διδαχθείσες ικανότητες από την αίθουσα στο εργασιακό χώρο. Η βιωματική μάθηση χρησιμοποιεί την αλληγορία (παραλληλισμοί, αναλογία) σαν ένα άλλο τρόπο μεταφοράς των αναπτυχθέντων ικανοτήτων. Η μεταφορά των ικανοτήτων μέσα από την αλληγορία είναι ένας τρόπος να στενέψεις το χάσμα μεταξύ του προφανώς διαφορετικού περιβάλλοντος όπου λαμβάνει χώρα η μάθηση και του εργασιακού περιβάλλοντος. Μία αλληγορία είναι μία ιδέα, ένα αντικείμενο, μία σύμβαση που χρησιμοποιείται στην θέση άλλων ιδεών, αντικειμένων, συμβάσεων έτσι ώστε να υπογραμμιστούν συγκρίσιμες ομοιότητες και αναλογίες μεταξύ των δύο. Βρίσκοντας αυτές τις ομοιότητες και αναλογίες οι συμμετέχοντες μπορούν να πλησιάσουν το χάσμα μεταξύ των διαφορετικών περιβαλλόντων.
Ένα τέτοιο πρόγραμμα ανάλογα με τη διάρκειά του μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να φέρει αποτελέσματα σε τρία διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης:
α) Συνειδητοποίηση, β) Αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο, γ) Αλλαγές σε επίπεδο ομάδων.
Το πρόγραμμα που προτείνουμε λόγω της διάρκειας του θα κινηθεί στο επίπεδο παρέμβασης της Συνειδητοποίησης. Στο επίπεδο αυτό επιζητείται η βασική κατανόηση και αντίληψη θεμάτων που άπτονται της ομάδας. Μετά τη βιωματική δράση εξετάζονται θέματα όπως “αυτοεικόνα”, “επικοινωνία”, “αυτοαντίληψη”. Σε αυτό το επίπεδο ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τη δημιουργία ενός κοινού επιπέδου αντίληψης και κατανόησης των παραγόντων που διαμορφώνουν τη δυναμική των μελών της ομάδας, παρά για αλλαγές στην συμπεριφορά ατόμων και ομάδων.
Μετά από κάθε ενότητα δράσης ακολουθεί συζήτηση που εμείς αποκαλούμε Συμπερασματική λογική – λειτουργική κατανόηση για την καλύτερη κατανόηση των δράσεων και του θεωρητικού υπόβαθρου.


TimeTable
08:30 - 10:30
Επικοινωνία
Λεκτική και Μη λεκτική επικοινωνία
Προσδιορισμός και ανάλυση του ρόλου της επικοινωνίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Παρουσίαση και ανάλυση ενός μοντέλου επικοινωνίας που εξηγεί την λειτουργία της και τα πιθανά εμπόδια. Κατανόηση της σημασίας της μη λεκτικής επικοινωνίας στην αποτελεσματικότητα της κατανόησης του μηνύματος

10:30-10:45 Διάλειμμα για καφέ

10:45-12:45
Σωματική Έκφραση
Κέντρα βάρους κίνησης του σώματος
Στόχος αυτής της ενότητας είναι η μελέτη της έκφρασης διαμέσου του σώματος και μελέτη των διαφόρων κέντρων μυϊκών κινήσεων οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν στο πρόσωπο, στον κορμό και τα άκρα για να εκφράσουμε ψυχικές καταστάσεις.

12:45-13:15 Διάλειμμα για γεύμα

13:15 - 15:00
Μιλώντας με την στάση του σώματος
Στάση είναι το γενικό αποτέλεσμα της θέλησης αποδιδόμενο ταυτοχρόνως από όλα τα μέρη του σώματος για να εκφραστεί μία σκέψη ήρεμη ή με πάθος. Η ενότητα εξετάζει την χρήση του κορμού, της κοιλιάς, των ώμων, του θώρακα, των βραχιόνων, των ποδιών στην έκφραση συναισθημάτων. Επίσης εξετάζεται η κίνηση του σώματος κατά το βάδισμα, στάσεις καθίσματος και τρόποι χαιρετισμού.
Μιλώντας με τα χέρια
Η ενότητα εξετάζει την χειρονομία ως ενέργεια του σώματος που συνοδεύει τον λόγο. Μελετούνται οι κινήσεις χεριών και δακτύλων σε τρεις κατηγορίες κινήσεων: τις ενδεικτικές, τις περιγραφικές και τις ενεργητικές.

15:00-15:15 Διάλειμμα

15:15-16:30
Μιλώντας με τις εκφράσεις του προσώπου
Εκφράσεις του προσώπου μέσα από την χρήση των κινήσεων του κεφαλιού, της γλώσσας, των σιαγόνων, των φρυδιών, της μύτης, των χειλιών, του στόματος. Εκφράσεις με συνδυασμούς των κινήσεων των μυών του προσώπου και το βάρος του βλέμματος. Τα χαρακτηριστικά του βλέμματος, ευκινησία, διεύθυνση, διάσταση ανοίγματος.
Συνθέτοντας τον σωματικό λόγο
Ότι εξετέθη στις προηγούμενες ενότητες, οι εκφράσεις του προσώπου, οι κινήσεις των μελών, του κορμού προμηθεύουν τι λέξεις της γλώσσας του σώματος. Καμιά από τις παραπάνω εκφράσεις ή κινήσεις δεν είναι από μόνες της πλήρης. Η ενότητα δείχνει πως μπορούμε να τις συνδυάσουμε για να συνθέσουμε τον σωματικό λόγο για την έκφραση πολύπλοκων συναισθηματικών εκφράσεων
Find Training Programmes
Name
Type
v
Category
v
 

© MEDITERRANEAN MANAGEMENT CENTRE (MMC). All Rights Reserved. Developed by CMP POLYMEDIA LTD