Training Programmes

Training Programmes
The Manager's TOOLBOX

Code: C16ΤΜΤ2008
Type: MMC Conference or Event
Category:
Μια πραγματική εμπειρία!
Με σεβασμό στην ποιοτική πολιτική προσφοράς εκπαιδευτικών λύσεων που βοηθούν τους πελάτες μας να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία που των δυο προηγούμενων Manager’s TOOLBOX, καλωσορίζουμε για τρίτη φορά το Manager’s TOOLBOX.
Σκοπός μας είναι να ενδυναμώνουμε χρόνο με τον χρόνο τον σύγχρονο διευθυντή και επαγγελματία εφοδιάζοντας τον με την εργαλειοθήκη του, η οποία θα τον βοηθήσει να πετύχει στην επαγγελματική αλλά και την προσωπική του ζωή. Μία εργαλειοθήκη με πολλά και διαφορετικά εργαλεία αφού ο διευθυντής του σήμερα καλείται να διοικήσει, να διευθύνει, να κινητοποιήσει, να οργανώσει, να λάβει στρατηγικές αποφάσεις, να ηγηθεί και να επικοινωνήσει.TO MANAGER'S TOOLBOX 2008 EINAI ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Hours: 16
Duration: 2 days
Location: Cyprus Hilton International- Arch. Makarios Ave
Language: Greek
Attendance: 10-60
 

TimeTable
Ημέρα Πρώτη 16/12/2008

08:30-09:30 Εγγραφές και χαιρετισμός
Πρώτη σειρά εργαστηρίων (επιλογή 1 από 3)
Θα γίνει διάλειμμα για καφέ μεταξύ 11:00-11:20

□ Εργαστήριο 1: Ανάθεση αρμοδιοτήτων, παροχή κινήτρων και μη χρηματικές αμοιβές
Ομιλητής: Κώστας Στάμκος
Διάρκεια Εργαστηρίου: 3 ώρες και 25 λεπτά
Εργαλείο: Φόρμες Άμεσης Εφαρμογής: στο σεμινάριο χρησιμοποιούνται φόρμες οργάνωσης χρόνου και δραστηριοτήτων, περιγραφής καθηκόντων, ανάθεσης αρμοδιοτήτων, αξιολόγησης και ελέγχου, οι οποίες και παρέχονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Δεκάδες ερωτηματικά –σε καθημερινή βάση- περιμένουν -επιτακτικά- απάντηση από εμάς: «Τι περιμένει η εταιρία από εμένα;», «πώς θα κάνω τους υφισταμένους μου να θέλουν να προσφέρουν;», «πώς αντιλαμβάνεται το έργο μου ο προϊστάμενός μου;», «ποιοι είναι οι κατάλληλοι υποψήφιοι για να στελεχώσω το project μου;», «πώς θα θέσω υλοποιήσιμους στόχους;», «ποιο στιλ ηγεσίας είναι το κατάλληλο;», «πώς θα διαχειριστώ τις συγκρούσεις;» και κυρίως «από πού θα αρχίσω και πού θα τελειώσω;».! Τι γίνεται όμως όταν η θεωρητική κατάρτιση που πήραμε από τις σπουδές μας δεν επαρκεί, ή όταν η μέχρι σήμερα πείρα μας αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα μας; Σκοπός της ενότητας είναι να ιεραρχήσει τα βήματα οργάνωσης και υλοποίησης τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν κατά την κατάρτιση του πλάνου μας μέσα σε μία επιχείρηση.

Το εργαστήριο θα αγγίξει με εντελώς πρακτικό τρόπο τις ακόλουθες θεματικές ενότητες.

1. Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης / Προσδιορισμός περιοχών - κλειδιών εργασίας
2. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων / Θέσπιση στόχων
3. Οργάνωση ομάδας / Job description συνεργατών / Ανάθεση αρμοδιοτήτων
4. Διαχείριση συναντήσεων / Διοίκηση μέσω στόχων
5. Ακολουθούμενα κατά περίπτωση στυλ ηγεσίας
6. Μέθοδοι παρακίνησης / Διαχείριση συγκρούσεων - παραπόνων
7. Αξιολόγηση απόδοσης / Μη Χρηματικές Ανταμοιβές

□ Εργαστήριο 2: Performance Appraisal (αξιολόγηση απόδοσης)
Ομιλητής: Δημήτρης Βιντζηλαίος
Διάρκεια Εργαστηρίου: 3 ώρες και 25 λεπτά
Εργαλείο: Η σκάλα των επαγωγών
H σκάλα των επαγωγών έχει τα πόδια της στην πραγματικότητα, στον πραγματικό εξωτερικό κόσμο, και την κορυφή της σε έναν κόσμο εικονικό που βρίσκεται καλά εγκατεστημένος στο εσωτερικό του μυαλού μας. Όποιος μπορεί να κινείται πάνω και κάτω στην σκάλα συνειδητά έχει καλή και σωστή εικόνα του εαυτού του και του κόσμου. Όποιος μπορεί να κινηθεί στην σκάλα των άλλων μπορεί να κατανοήσει σε βάθος τον τρόπο που σκέφτονται και δρουν. Όσοι τέλος μπορούν να κάνουν τους άλλους να κινηθούν πάνω ή κάτω σε διαφορετικές σκάλες μπορούν να τους κάνουν να δουν το αυτό που δεν βλέπουν, να κατανοήσουν αυτό που μέχρι εκείνη την στιγμή ήταν ακατανόητο, να συμφωνήσουν και να ενεργήσουν με διαφορετικό τρόπο. Η ικανότητα αυτή αποτελεί την πεμπτουσία μίας συζήτησης αξιολόγησης με στόχο την αύξηση της απόδοσης.

Η αξιολόγηση ενός συστήματος Απόδοσης αφορά τη χρήση ικανοτήτων και τεχνικών της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού για να βελτιωθεί η απόδοση. Συμφωνία στόχων, παρακολούθηση επιδόσεων, παροχή αναπληροφόρησης, καθοδήγηση (coaching) και ανάπτυξη σχεδιασμού είναι όλες οι δραστηριότητες που ένας manager μπορεί να υιοθετήσει για να πετύχει τους στόχους της ομάδας του. Καθοριστικός παράγων επιτυχίας όλων των ανωτέρων δεξιοτήτων είναι επιτυχής συμμετοχή και δέσμευση του εργαζόμενου στην συζήτηση της αξιολόγησης

Η θεματική ενότητα εξετάζει με την βοήθεια του εργαλείου της σκάλας των επαγωγών όλα εκείνα τα στοιχεία που καθιστού μία επιτυχημένη συνέντευξη αξιολόγησης απόδοσης:
 Οι «αξιολογητές» να είναι εργοκεντρικοί και να βασίζονται στην πραγματική επίδοση στην εργασία
 Τα πρότυπα να μην εξαρτώνται από τις προσωπικές αντιλήψεις του αξιολογητή, αλλά έχουν αναπτυχθεί και μοιράζονται απ’ όλους στον οργανισμό
 Η προσέγγιση να είναι ανοικτή και να ενθαρρύνει συμμετοχή. Η αξιολόγηση είναι καλοδεχούμενη και αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο στη διαδικασία ανάπτυξης
 Το σύστημα να δίνει έμφαση στη βελτίωση και την ανάπτυξη και της παρούσας εργασίας και της μελλοντικής.
Το εργαστήριο θα εστιάσει στις πιο κάτω ενότητες:
1. Ανάλυση ενός συστήματος απόδοσης
2. Τα δομικά συστατικά της διαχείρισης απόδοσης
3. Η συνέντευξη της αξιολόγησης
a. Αυτοεικόνα
b. Η διαδικασία της Αντίληψης
c. Ανεβαίνω και κατεβαίνω την σκάλα των επαγωγών
d. Ο κοινός τόπος
4. Case Study

□ Εργαστήριο 3: The Result-Driven Method to Maximize Productivity
Ομιλητής: Μαρία Σαράβα
Διάρκεια Εργαστηρίου: 3 ώρες και 25 λεπτά
Εργαλείο: Productivity Result Matrix
Το εργαλείο Productivity Result Matrix εστιάζει στο να κωδικοποιήσει την πολύπλοκη και πολύπλευρη εργασία των σύγχρονων διευθυντικών στελεχών σε 7 θεμελιώδεις περιοχές αποτελέσματος. Αφορά τόσο στον ίδιο τον διευθυντή όσο και στα στελέχη του και η χρήση του αποδεικνύει ότι είναι δυνατή η αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας από την εργασία. Στα πλαίσια της εισήγησης οι διευθυντές θα προγραμματίσουν δράσεις προς άμεση εφαρμογή του εργαλείου.

Το εργαστήριο εστιάζει στα ακόλουθα θέματα
Η εργασιακή πραγματικότητα των στελεχών
Γιατί δεν είναι παραγωγικά;
Τι φταίει; Τι μπορεί να αλλάξει;
Επτά Αποτελέσματα Κλειδιά για Υψηλή Παραγωγικότητα
Productivity Result Matrix
Εφαρμογές του εργαλείου
Εργασίες … στην πράξη και συμπεράσματα
Ο ουσιαστικός ρόλος του Διευθυντή στην επίτευξη αποτελεσμάτων από τα στελέχη του
Στρατηγική συγκεκριμένων δράσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του τμήματος

13:15-15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΓΕΥΜΑ

Δεύτερη σειρά εργαστηρίων (επιλογή 1 από 3)
Θα υπάρχει καφές μέσα στην αίθουσα
□ Εργαστήριο 4: People – Our Most Important Resource
Ομιλητής: Μαρίνα Γιαρένη
Διάρκεια Εργαστηρίου: 2 ώρες και 30 λεπτά
Εργαλείο: Motivation Map (Video Case Study)
Μήπως τα περισσότερα εργαλεία και θεωρίες παρακίνησης εστιάζουν στους φιλόδοξους εργαζόμενους και στελέχη μια εταιρείας, εκείνους που καταστρατηγούν την ισορροπία της ζωής τους για την καριέρα και διψούν για αναγνώριση και προκλήσεις; Ας θυμηθούμε πως υπάρχουν και οι ‘σταθεροί πολίτες’ μιας οργάνωσης, που αποτελούν τους στυλοβάτες της, που στηρίζουν το δείκτη διατήρησης στελεχιακού προσωπικού και ατάραχοι παρακολουθούν τις εξελίξεις.
Το εργαλείο του σύντομου αυτού εργαστηρίου θα διαφοροποιήσει τις τεχνικές παρακίνησης, ανάλογα με τους υφιστάμενους και βέβαια ανάλογα με τον προϊστάμενο, με στόχο ακόμη περισσότερη παρακίνηση στην ‘πραγματική’ επιχείρηση,
Ένα απόσπασμα εκπαιδευτικού video θα ενισχύσει το συμπέρασμα της εισήγησης.

Παρακίνηση Ανθρώπων
o Οι πραγματικοί άνθρωποι στην εταιρεία / τμήμα
o Πρότυπα Παρακίνησης
o Τι αποκαρδιώνει τους εργαζόμενους;
o Εργαλείο: Χάρτης Παρακινητών – Motivation Map
Εφαρμογές: τι ταιριάζει και σε ποιον υφιστάμενο, τι ταιριάζει και σε ποιον προϊστάμενο
o Άσκηση: Ανάλυση αποσπάσματος σχετικού video  Συμπεράσματα

□ Εργαστήριο 5: Management goes to the Movies
Ομιλητής: Δημήτρης Βιντζηλαίος
Διάρκεια Εργαστηρίου: 2 ώρες και 30 λεπτά
Εργαλείο: Βασικές αρχές χρήσης του κινηματογράφου στην εκπαίδευση στελεχών –αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες
Case Study: Ηγεσία
Case Study: Team Building
Case Study: Πελάτης, Πωλήσεις & Εξυπηρέτηση

H θεματική ενότητα χρησιμοποιεί την βιωματική δύναμη της αφήγησης του κινηματογράφου για να παρακινήσει, να εμπνεύσει και να μορφώσει στελέχη επιχειρήσεων, managers, επιχειρηματίες αυριανούς ηγέτες που θέλουν να εντρυφήσουν στην ουσία του ρόλου του ηγέτη, να κατανοήσουν την λειτουργία τη ομάδας και την ανάπτυξη της συνεργασίας, καθώς και να αντιληφθούν διαφορετικές όψεις της έννοιας του πελάτη και της διαδικασίας εξυπηρέτησης και πώλησης.
Το υλικό που αντλείται από τις ταινίες δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες στους συμμετέχοντες που καλούνται να τις αναπαράγουν χρησιμοποιώντας το δικό τους δυναμικό και με αυτό τον τρόπο να αναπτύξουν τις δικές τους αντίστοιχες ικανότητες.
Ο κινηματογράφος αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο μαθησιακής εμπειρίας και βοηθά στο να επισημανθούν και να κατανοηθούν καθοριστικές δεξιότητες που απαιτούνται από τα σύγχρονα στελέχη. Καθώς οι ταινίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από τα καλύτερα μυαλά του κινηματογράφου για να ψυχαγωγήσουν ένα ευρύ κοινό και μερικές υπήρξαν μεγάλες εμπορικές επιτυχίες κάνουν το σεμινάριο πιο ενδιαφέρον, και λειτουργούν παρακινητικά για να εξετάσει κανείς θέματα που σχετίζονται με τις ηγετικές πτυχές της προσωπικότητας.
Τα αποσπάσματα είναι επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν παραδείγματα και αντί-παραδείγματα των απαιτούμενων συμπεριφορών σε συνάρτηση με καταστάσεις των οποίων τα χαρακτηριστικά προσομοιάζουν στο τραχύ και ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις, τα άτομα και οι οργανισμοί.
Κάθε απόσπασμα δίνει την δυνατότητα για συζήτηση και εργασία σε ομάδες σχετικά με τα προσωπικά και εταιρικά οφέλη, τις λύσεις ή τα προβλήματα που δημιουργεί. Οι συζητήσεις οδηγούνται σε συμπεράσματα που στην συνέχεια οι συμμετέχοντες καλούνται να υλοποιήσουν μέσα από case studies ή role playing.
Τα αποσπάσματα δίνουν την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εμπλακούν λογικά και συναισθηματικά με τις καταστάσεις και να χρησιμοποιήσουν ανώτερα επίπεδα σκέψης.
Οι ταινίες επεκτείνουν την διαδικασία της μάθησης πέρα από την κανονική διάρκεια της συνάντησης, καθώς μετά το τέλος της συνάντησης οι εμπειρίες των συμμετεχόντων θα ανασύρονται σε κάθε αναφορά σχετικά με τις ταινίες αλλά και οι ίδιοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα αποσπάσματα αυτά για να δείξουν και να τονίσουν χειρισμούς σε επιχειρηματικά προβλήματα

□ Εργαστήριο 6: Διοίκηση Ομάδας αντί Διοίκηση Ατόμων
Ομιλητής: Παναγιώτης Ρεγκούκος
Διάρκεια Εργαστηρίου: 2 ώρες και 30 λεπτά
Εργαλείο: Τα πρώτα 6 μαθήματα των e-Seminars που έχει συγγράψει ο κύριος Ρεγκούκος. Τα πρώτα έξι μαθήματα έχουν τίτλο ‘ΔΙΟΙΚΩ’ και στόχο τη συστηματική εκπαίδευση των Managers που επιθυμούν να αυξάνουν την παραγωγικότητα.
Ο manager πάντα έχει το δίλλημα τι να κάνει από τα δύο. Δηλαδή, να διοικήσει την ομάδα του «ομαδικά» ή μήπως είναι καλύτερα να την διοικήσει «ατομικά»; Να εφαρμόσει «ομαδικές διαδικασίες διοίκησης» ή μήπως «ατομικές» με το «διαίρει και βασίλευε» ως την καλύτερη;
Η απάντηση σήμερα είναι σαφής, ελεγμένη και δοκιμασμένη, σε πείσμα των managers εκείνων που θέλουν να διοικούν αυταρχικά, που φοβούνται τους ανθρώπους και που έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Η απάντηση είναι βεβαίως πως ο καλύτερος τρόπος είναι η «διοίκηση ομάδας» και όχι ατόμων, για ψυχολογικούς, πρακτικούς και επιχειρηματικούς λόγους.
Στο εργαστήριο θα εξετάσουμε τις δύο μεθόδους διοίκησης με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα που έχει η κάθε μία. Θα αναφερθούμε ιστορικά στην εξέλιξη των αντιλήψεων για την αποτελεσματική διοίκηση καθώς και στο πώς άλλες επιστήμες (κοινωνιολογία, ψυχολογία, επικοινωνιολογία κλπ.) συνέβαλαν στο να βρεθεί η καλύτερη λύση.
Με απλές και βασικές αρχές της ψυχολογίας της συμπεριφοράς, θα περιγράψουμε τον τρόπο που λειτουργεί ο manager αλλά και οι άνθρωποι του τμήματος του, θα κρίνουμε τις συμπεριφορές αυτές και θα δώσουμε λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους ανθρώπους του τμήματος τους.
Τέλος, θα προτείνουμε συγκεκριμένες πρακτικές διοίκησης της ομάδας, με την χρήση του «meeting» που αποτελεί το «εργαλείο» για να διοικήσει σωστά ο manager.
Τα θέματα του εργαστηρίου θα είναι τα εξής :
1. Το μοντέλο παραγωγής της ανθρώπινης συμπεριφοράς
2. Τι είναι διοίκηση, ποιος είναι ο ρόλος του manager
3. Πώς λειτουργεί το άτομο και πώς η ομάδα
4. Συνεργασία και Καλές Σχέσεις
5. To meeting : προδιαγραφές λειτουργίας, επίλυση προβλημάτων, προτάσεις ποιότητας
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν κάθε πραγματικό περιστατικό που έχουν αντιμετωπίσει επιτυχημένα ή όχι, καθώς και κάθε περίπτωση που τους βασανίζει γιατί ακόμη δεν έχουν βρει πώς να την χειριστούν. Γενικά, όλοι θα φύγουν με έτοιμο το εργαλείο της «διοίκησης της ομάδας» και με πρακτικές για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της εφαρμογής του.


Ημέρα Δεύτερη 17/12/2008
08:30-12:45 Πρώτη σειρά εργαστηρίων (επιλογή 1 από 3)
Θα γίνει διάλειμμα για καφέ μεταξύ 10:30-10:50
□ Εργαστήριο 7: Dynamic Professional Communication
Ομιλητής: Μαρίνα Γιαρένη
Διάρκεια Εργαστηρίου: 4 ώρες
Εργαλείο: Video Case Studies, ‘Καθάρματα’ και ‘Μανούβρες’
Στο εργαστήριο θα παρατηρήσουμε μέσω video πραγματικούς ηγέτες της ιστορίας, καθώς και ηγετικές μορφές που καθόρισαν την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Μέσα από αυτή την εργασία θα αποκωδικοποιήσουμε δυναμικά στοιχεία επικοινωνίας και θα τα προσαρμόσουμε στο ηγετικό προφίλ μέσα στη σύγχρονη επιχείρηση/οργανισμό.
Στη συνέχεια, εστιάζοντας στις επικοινωνιακές συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο θα αναλύσουμε ποιες επικοινωνιακές καταστάσεις πυροδοτούν και ενισχύουν τη σύγκρουση (καθάρματα) και θα μάθουμε πώς να τις αποφεύγουμε, αντικαθιστώντας τες με άλλες που προάγουν την καλή συνεργασία και την οικοδόμηση μακροχρόνιων θετικών σχέσεων (μανούβρες).
Στο σύντομο αυτό εργαστήριο, θα αναλυθούν δυο θέματα Δυναμικής Επικοινωνίας
Dynamic Communicators
o Πορτρέτα Ηγετών
o Ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων
o Συμπεράσματα
o Lead by Example
Managing CONFLICT is first and foremost about managing yourself
o Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη
o Επικοινωνιακά ‘Καθάρματα’
o Θεραπεύοντας την επικοινωνία  ‘Μανούβρες’ κατά την επικοινωνία
□ Εργαστήριο 8: Managing Chaos
Ομιλητής: Νίκη Κουλούρη
Διάρκεια Εργαστηρίου: 4 ώρες
Εργαλείο: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, εργαλείο από το N.L.P (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός)

«Κανένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από την ίδια τη διάνοια που το δημιούργησε» Άλμπερτ Αϊνστάιν
Στην εποχή της γνώσης και των πληροφοριών που ζούμε, έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο προσωπικό και εργασιακό μας περιβάλλον χωρίζοντάς τα σε επιμέρους τμήματα. Ασχολούμαστε με πολύπλοκους σχεδιασμούς, αναζητώντας συνεχώς την καλύτερη μέθοδο για να μπορέσουμε να μετρήσουμε και να αντιληφθούμε αντικειμενικά τον κόσμο. Η ερώτηση του Σαίξπηρ «Να ζει κανείς ή να μη ζει;» συμβολίζει τις επείγουσες επιλογές που χρειάζεται να κάνουμε στη ζωή μας. Η αλλαγή και οι διαταραχές σημαίνουν ύπαρξη προβλημάτων για τους περισσότερους από εμάς.
Η νέα όμως επιστήμη, η κβαντική φυσική και η μετα-νεωτερική επιστήμη γενικότερα, μας εξηγεί και μας υπενθυμίζει ότι ζούμε σε ένα συμμετοχικό σύμπαν το οποίο εξελίσσεται όσο βρισκόμαστε σε αλληλεπίδραση μαζί του. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στον ολισμό. Το χάος είναι μια απαραίτητη διαδικασία για τη δημιουργία νέας τάξης. Όταν το σύστημα παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα μπορεί να εξυγιανθεί, εάν το συνδέσουμε περισσότερο με τον εαυτό του, αν δηλαδή αποκτήσει μεγαλύτερη αυτογνωσία.
Ο σύγχρονος manager είναι απαραίτητο να κατανοεί ότι είναι μέρος του συστήματος που διοικεί, να μην στέκεται εξωτερικά ως προς τα γεγονότα και απλώς να παρεμβαίνει εργαλειακά σε αυτά. Με την συμπεριφορά του συν-διαμορφώνει, συν-επηρεάζει το σύστημα. Χρειάζεται στρατηγική σκέψη και όχι απλά σχεδιασμός. Χρειάζεται να γνωρίζει την ταυτότητά του καθώς και της ομάδας του, να συνδέεται με τις πληροφορίες, να δημιουργεί σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους του συστήματος. Ο τρόπος που χειρίζεται το πρόβλημα εξαρτάται από το πώς το κατανοεί.
Το εργαστήριο φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή τους συμμετέχοντες με τη σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση του χάους μέσα από τα ευρήματα της νέας επιστήμης. Συγχρόνως, με το «αρχιτεκτονικό σχέδιο», εργαλείο από το N.L.P (Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό) βοηθάει το σύγχρονο manager να ακολουθήσει τη διαδικασία που απαιτείται μέσα από τον ορισμό, τον έλεγχο, την εφαρμογή, για να επιτύχει το αποτέλεσμα που επιθυμεί.

□ Εργαστήριο 9:Αποτελεσματική Διαχείριση του Stress

Ομιλητής: Κυριάκος Δαμουλιάνος
Διάρκεια Εργαστηρίου: 4 ώρες
Εργαλείο: Το ημερολόγιο του Stress, Γνωσιακή και Συναισθηματική Αναδόμηση, Στρεσσόμετρο, Διεκδικώ, Τεχνικές χαλάρωσης
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η αναγνώριση όχι μόνο των αρνητικών αλλά και των θετικών-δημιουργικών διαστάσεων του στρες. Η κατανόηση της έννοιας και των τεχνικών της αποτελεσματικής διαχείρισης του στρες, έτσι ώστε το στρες να μετατραπεί σε κινητήρια δύναμη, που αυξάνει την προσωπική παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα όλων μας.

Στο τέλος του εργαστηρίου οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• Αναγνωρίζουν τα σωματικά και ψυχολογικά σημάδια τους στρες, ως ένδειξη ανάγκης διαχείρισης του στρες.
• Μειώνουν τις «κακές» επιλογές στο στρες και να αυξάνουν τις «θετικές» επιλογές (αντιστάσεις).
• Επιλέγουν από μία σειρά τεχνικών ελέγχου και διαχείρισης του στρες.
• Εξασκούν μία σειρά από τεχνικές χαλάρωσης, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στο γραφείο ή το σπίτι και οι οποίες θα τις βοηθούν να ελέγχουν το στρες άμεσα.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις εξής θεματικές:
• Τι είναι το στρες. Το στρες ως «μηχανισμός άμυνας» του οργανισμού μας.
• Ο κύκλος του stress
• Στρες και οι σκέψεις μας
• Τα βασικά λάθη
• Εναλλακτικές λύσεις
• Οι κριτικές των άλλων και τα αποτελέσματά τους
• Η φυγή
• Η διεκδίκηση ως εργαλείο antistress
• Τεχνικές χαλάρωσης

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία ακολουθεί τις αρχές της βιωματικής μάθησης. Μέσα από ασκήσεις και δραστηριότητες οι συμμετέχοντες θα επεξεργασθούν νοητικά και συναισθηματικά τις διαδικασίες και τους τρόπους αντιμετώπισης του στρες.
Τι είναι στρες. Στρες και «απειλές». Το στρες στο παρελθόν και το στρες στο σήμερα – σύγχρονες απειλές, χρόνιο στρες.
Το στρες ως πρόβλημα.
• Σύντομη εισήγηση
• Το ημερολόγιο του στρες
Γνωσιακά λάθη
• Ομαδική άσκηση
• Εναλλακτικές λύσεις
• Ανάλυσέ τα
Καλές και κακές επιλογές αντιμετώπισης του στρες
• Ερωτηματολόγιο μέτρησης του επιπέδου του στρες στη ζωή μας
• Γνωσιακή αναδόμηση
Τεχνικές αντιμετώπισης του στρες.
• Το στρεσσόμετρο
• Διεκδικώ
• Τεχνικές χαλάρωσης
Συμπεράσματα

12:45-15:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΓΕΥΜΑ και ΓΙΑ ΚΑΦΕ

15:00-17:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
□ Ενδυματολογικές Προτάσεις για Διευθυντές, κα Έλενα Γιαννίτσα, Ενδυματολόγος
□ Μοιραζόμαστε την επιτυχία
Find Training Programmes
Name
Type
v
Category
v
 

© MEDITERRANEAN MANAGEMENT CENTRE (MMC). All Rights Reserved. Developed by CMP POLYMEDIA LTD